Po atostogų mokiniai mokysis nuotoliniu būdu

Grįžę po atostogų mokiniai mokysis nuotoliniu būdu, kaip kad buvo numatyta gruodžio 16 d. Vyriausybės nutarime. Nuotolinis mokymas numatytas iki sausio 31 d. Vaizdo pamokų (sinchroninio mokymo) tvarkaraštis 1-4 klasėms Vaizdo pamokų (sinchroninio mokymo) tvarkaraštis 5-IV g. Pradinis ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Vaikams, kurių tėvai, įtėvai, globėjai, atstovai dirba svarbius darbus, valdydami epidemiologinę situaciją (medikai, […]

Skaityti toliau

Svarbi informacija!

Nuo gruodžio 9 d. (trečiadienio) ugdymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas vyks nuotoliniu būdu. 1-4 kl. mokiniams ugdymas vyks pagal įprastą tvarkaraštį ir vaizdo pamokų tvarkaraštį. 1-4 kl. mokiniams žiemos (Kalėdų) atostogos prasidės anksčiau – nuo gruodžio 14 d.     

Skaityti toliau

Ugdymo proceso organizavimas lapkričio 30 – gruodžio 22 dienomis

5-8 klasių ir I-IV g. klasių mokiniams ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu pagal įprastą tvarkaraštį ir vaizdo pamokų tvarkaraštį. Nuotolinės konsultacijos 5-8 klasių ir I-IV g. klasių mokiniams teikiamos pagal patvirtintus konsultacijų tvarkaraščius. Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomas kasdieniu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir […]

Skaityti toliau