Vizija, misija

VIZIJA
Sėkmingas ir besišypsantis kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys (sėkmė — tai kūrybiškumas, savo trūkumų ir privalumų žinojimas, atvirumas naujovėms ir iššūkiams; šypsena — tai sveikata, jaukumas, saugi aplinka, pasiekti rezultatai).
MISIJA
Taujėnų gimnazija — tai bendrojo ugdymo mokykla, įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, akredituotą vidurinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, ugdanti bendrąsias ir dalykines mokinių kompetencijas.