Ugdymo proceso organizavimas lapkričio 30 – gruodžio 17 dienomis

5-8 klasių ir I-IV g. klasių mokiniams ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu pagal įprastą tvarkaraštį ir vaizdo pamokų tvarkaraštį. Nuotolinės konsultacijos 5-8 klasių ir I-IV g. klasių mokiniams teikiamos pagal patvirtintus konsultacijų tvarkaraščius. Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomas kasdieniu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir […]

Skaityti toliau

Ugdymo procesas lapkričio 16-27 dienomis

5-IV g. klasių mokiniai lapkričio 16 – 27 d. mokysis nuotoliniu būdu laikantis esamo pamokų tvarkaraščio. Pradinių klasių mokiniams nuotolinis mokymas netaikomas. Vaizdo pamokų tvarkaraštis skelbiamas čia. Nuotolinis ugdymas bus organizuojamas virtualiose mokymosi aplinkose: gimnazijos VMA (www.taujenai.vma.lm.lt) ir „Microsoft Teams“. Visa pamokų informacija skelbiama per Tamo. Mokytojai apie nuotoliniam mokymui naudojamą virtualią mokymosi aplinką skelbia Tamo […]

Skaityti toliau