Finansinės ataskaitos

2020 m.

2019 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2019-03-31
Tarpinės finansinės ataskaitos 2019-03-31

2018 m.


Aiškinamasis raštas prie 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-12-31 ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018-12-31 ataskaita
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-12-31 duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-09-30 ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018-09-30 ataskaita
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-06-30 ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018-06-30 ataskaita
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018-03-31
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018-03-31


2017 m.


Aiškinamasis raštas prie 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. ataskaita
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018-03-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2017-12-31
Aiškinamasis raštas prie 2017-09-30 finansinių ataskaitų rinkinio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2017-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2017-03-31
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-03-31