Atmintis gyva, nes liudija

Gimnazijos mokiniai  sausio 11-osios rytą  pagerbė 1991 m. žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ languose uždegant atminimo žvakutes, kurios simbolizuoja  gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Mokytojai pradėdami pamoką mokiniams priminė to laikotarpio  Lietuvos istorinius įvykius.

Dalinu gerumą

Prieš Kalėdas Taujėnuose vyko akcija „Dalinu gerumą“, kurią organizavo Taujėnų gimnazija (atsakinga mokytoja L. Zdanienė), Taujėnų seniūnija (atsakinga socialinė darbuotoja J. Levickienė) ir Taujėnų Caritas (atsakinga vadovė Z. Piščikaitė).

Skaitykite toliau

Kotrynos Sarapinaitės (IV g. kl.) piešiniui skirta III vieta

Kotryna Sarapinaitė dalyvavo Ukmergės rajono bendrojo lavinimo mokyklų 5-12 (I -IV) klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse ,,Lietuvos miškas Simono Daukanto akimis“, skirto Simono Daukanto metams paminėti. Konkursui mokiniai galėjo pateikti įvairius darbus: rašinius, poeziją, prozą, piešinius bei fotografijas. Kotrynos Sarapinaitės piešiniui komisija skyrė III vietą. Sveikiname!