Paslaugos

Socialinio pedadogo paslaugos

Specialioji pedagoginė pagalba

Logopedinė pagalba

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto paslaugos