Spec. pedagogas, logopedas

Asta Kaplūnienė, specialioji pedagogė, logopedė.

Dirba gimnazijos II-me aukšte, spec. pedagogo, logopedo kabinete.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

Logopedo funkcijos: