Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Daiva Lukšienė

Sveikatos kabineto darbo laikas:
Antradienis 8.00 – 16.06
Pietų pertrauka 12.30 – 13.00

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos uždaviniai:

 • Pirmosios pagalbos teikimas.
 • Sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.
 • Informacijos sklaida.
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra
 • Mokyklos aplinkos atitikties, ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
 • Informacijos apie kasmetinius sveikatos patikrinimus kaupimas ir analizavimas, informacijos reikalingos sporto varžyboms rengimas, pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
 • Informacijos rinkimas apie lėtines ir infekcines ligas, traumatizmo profilaktika.
 • Kurti mokykloje sveiką aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
 • Vykdyti projektinę veiklą moksleivių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse.

 PRIEDAI

 • MOKINIŲ SVEIKATOS ANALIZĖ
 • SVEIKATOS STIPRINIMO INFORMACIJA ( čia būtų pateikiami įvairūs straipsniai – pvz.: gripas ar peršalimas; kas tai cukrinis Diabetas ir pan.)