OLWEUS

OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS MOKYKLOJE
Nuo 2017 m. rugsėjo mokykloje pradedama diegti Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa.
Programos tikslas — sumažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Tai 18 mėnesių ilgalaikė programa, kuri įtrauks visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus ir globėjus.
Programos esmė — išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.
Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius – prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje.
Programos įgyvendinimo rezultatai Norvegijoje rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).
Kodėl reikia mokyklai šios programos? Patyčių ilgalaikės pasekmės:
• poveikis nukentėjusiems mokiniams: pažeminimas, depresija, savęs nuvertinimas, baimė, sveikatos problemos, išmoktas bejėgiškumo jausmas, mokyklos nelankymas, mintys apie savižudybę, psichosomatinės ligos;
• poveikis skriaudėjams: polinkis į nusikalstamą veiklą: vogimas, chuliganiškas elgesys, alkoholio vartojimas.
• poveikis mokyklai: prarasta garbė ir pasitikėjimas, psichologinė atmosfera tampa agresyvi ir nesaugi mokiniams, ne tik tiems, kurie patiria patyčias.
Olweus Patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:
1. Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
2. Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas.
3. Mokykloje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, metodiškai naudojamos neagresyvios bausmės.
4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas reaguoti.
Olweus Patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo.
Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje
Siekiant šio tikslo mokykloje bus:
• sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;
• sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG);
• išaiškintos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai pakoreguotas mokytojų ir mokinių budėjimas;
• peržiūrėta ir patobulinta pagal Olweus programą priežiūros sistema mokykloje –„Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka“, „Informavimo apie patyčias bei netinkamą elgesį ir reagavimo tvarka“;
• atlikta mokinių apklausa;
• apklausos duomenys pristatyti mokyklos bendruomenei ir tėvams.
Olweus programos sėkmę lems mokyklos bendruomenės nariai – mokytojai ir kiti darbuotojai, kurie:
• kas antrą savaitę susitiks ir 90 min. mokysis programos deigimo principų, analizuos patyčių problemas analizuoja, teiks konstruktyvius pasiūlymus patyčiu sprendimo klausimais.
• Stebės mokinius klasėje ir už jos ribų.
• Aktyviai reaguos į netinkamą mokinių elgesį.
• Sudarys individualaus poveikio planus, individualiai bendrausi su patyčiose dalyvaujančiais moksleiviais, susitiks su tėvais.
Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia – Mūsų mokykloje nesityčiojama.
Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:
1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;
2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.
Kartą per savaitę mokykloje bus vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias.
Tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas prisidės prie saugios ir draugiškos atmosferos mokykloje kūrimo.
Direktorius Darius Kaplūnas
Programos koordinatorė Sabina Aukštuolienė