Mokytojai

Pavardė vardas Išsilavinimas Mokomieji dalykai/kategorija Pareigos
Zdanienė Loreta
aukštasis lietuvių kalba/ mokytoja metodininkė direktorė
Kriščiūnienė Natalija aukštasis lietuvių kalba/ mokytoja metodininkė direktoriaus pav. ugdymui
Baronienė Genė aukštasis pradinis ugdymas/ vyr. mokytoja 2 klasės mokytoja
Bernotienė Milda aukštasis technologijos/ vyr. mokytoja  
Bešėnas Vigandas aukštasis žmogaus sauga, technologijos/ vyr. mokytojas  
Daniūnienė Jolanta aukštasis auklėtoja/ ikimokyklinis ugdymas  
Dikienė Zita aukštasis dailė/ mokytoja metodininkė  
Girdžiūnienė Ilona aukštasis anglų kalba, matematika/ vyr. mokytoja  
Jankauskienė Jolanta aukštasis matematika/ vyr. mokytoja 5 klasės auklėtoja
Janulienė Nijolė aukštasis muzika/ vyr mokytoja  
Kaplūnienė Asta aukštasis spec. pedagogė metodininkė, logopedė  
Kašelynė Neringa aukštasis anglų kalba/ vyr. mokytoja 6, 7 klasių auklėtoja
Kaziūnienė Virginija aukštasis tikyba/ vyr. mokytoja  
Kiaušinienė Rasa aukštasis priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja/ vyr. mokytoja mišraus amžiaus PUG auklėtoja
Kraujelytė Laima aukštasis rusų kalba/ vyr. mokytoja II g.  klasės auklėtoja
Krikštaponienė Lina aukštasis pradinis ugdymas/ vyr. mokytoja 1 klasės mokytoja
Krikštaponis Vidmantas aukštasis geografija, kūno kultūra/ mokytojas metodininkas I g. klasės auklėtojas
Padolskienė Jurgita aukštasis etika, choreografija/ vyr. mokytoja;
ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 
Pėšina Arvydas aukštasis istorija, pilietiškumo pagrindai/ vyr. mokytojas  
Pušinskienė Regina aukštasis pradinis ugdymas/ vyr. mokytoja 3 klasės mokytoja
Šarkienė Roma aukštasis biologija, gamta ir žmogus/ mokytoja metodininkė;
chemija/ vyr. mokytoja
8 klasės auklėtoja
Titenytė Milda aukštasis lietuvių kalba/ vyr. mokytoja  
Verbickas Regimantas aukštasis kūno kultūra/ mokytojas metodininkas III g. klasės auklėtojas
Žeruolienė Diana aukštasis fizika, informacinės technologijos/ mokytoja metodininkė  
Židonienė Daiva aukštasis istorija/ mokytoja metodininkė IV g. klasės auklėtoja
Žudienė Rita aukštasis pradinis ugdymas/ vyr. mokytoja 4 klasės mokytoja