Ugdymas

1 priedas. Neformaliojo švietimo programų pasiūla

2 priedas. Individualaus ugdymo plano pasiūla

3 priedas. Į mokyklos ugdymo turinį integruojamos programos