Dokumentai

Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaita
Gimnazijos nuostatai
Gimnazijos strateginis planas 2016-2020 metams
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas
Gimnazijos gabių mokinių rėmimo programos nuostatai