Viešieji pirkimai

Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

Mažos vertės pirkimai 2018 m.